Inspicijenti

Abidin Čolaković


inspicijent

Rođen je 1982. godine u Zenici, gdje je zvršio osnovnu, srednju medicinsku i muzičku školu, te Filozofski fakultet. Angažmane u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počeo je dobivati tokom studija, prvo kao saradnik reditelja za scensku muziku, a potom i kao glumac. Kao saradnik za muziku učestvovao je u pripremi dvanaest, a glumačke angažmane ostvario je u četiri predstave. Za glumačko ostvarenje u jednoj od njih, tumačenje uloge Nijemog svirača u predstavi Prokleta avlija, nagrađen je na II Festivalu bosanskohercegovačke drame. Sredinom 2016. godine postao je zaposlenik BNP-a na radnom mjestu inspicijent / organizator / sufler.