Stalni vanjski saradnici

Muhamed Bahonjić


glumac

Rođen je 1956. godine. U Banjaluci je završio osnovnu i srednju školu te Višu pedagošku akademiju - smjer srpsko-hrvatski jezik i književnost. Diplomirao je na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, odsjek Dramska umjetnost - gluma. Dobitnik je nagrade udruženja glumaca Bosne i Hercegovine (Bugojno 1987. godine).

Između ostalih, radio sa slijedećim rediteljima: Miroslav Ujević, Branislav Kravljanac, Davor Mladinov, Gradimir Gojer, Sulejman Kupusović, Nina Kleflin, Slobodan Stojanović, Miloš Šami, Todor Ristić, Dino Mustafić, Dubravko Bibanović, Adis Bakrač, Edi Majeron, Nedžad Imamović, Faruk Sokolović, Bogdan Jerković.

Od ukupnog broja ostvarenih uloga mogu se izdvojiti slijedeće: Tartalja, Pantalone i Trufaldino u predstavi Kralj Jelen K. Gocija u režiji T. Ristića, Agaton u predstavi Ožalošćena porodica B. Nušića u režiji I. Porovića, Efendija Ćeman, Tito u predstavi Šehid Z. Ključanina u režiji S. Stojanovića, Načelnik u predstavi Sablazan u dolini Šentflorijanskoj I. Cankara u režiji G. Gojera, Karađoz u predstavi Prokleta avlija I. Andića - S. Stojanovića u režiji S. Stojanovića, Stari u predstavi Komšiluk naglavačke N. Mitrović u režiji N. Kleflin, Berija, Lavrenetij Pavlovič u predstavi Posljednji iz kaste strasti M. Žalice u režiji G. Gojera, 1. Službenik u predstavi Novi siroti mali hrčki G. Mihića u režiji G. Bulajića, Salihaga Sajdžija i Čovjek bez ruke u predstavi Nevakat D. Sušića - H. Džafića u režiji S. Kilibarda.

Pored niza pozorišnih predstava igrao je i u dva filma i dvije TV-serije.


He graduated from the Faculty of Humanities in Mostar, Department of Dramatic Arts - Acting. His first professional engagement was in the Children's Theatre in Banja Luka, where he remained professionally engaged until 1992. He became a member of the ensemble of the Bosnian National Theatre Zenica in 1998. Since then, he interpreted more than thirty roles in different genres. He received awards for his artistic creations at theater festivals in Bugojno and Zenica (B&H). He accomplished numerous engagements as an actor in television and film as well.Teatrografija

Uloge

Grupa autora – Branislav Trifković: Idemo na izlet, red. Branislav Trifković - (2021)
Glasovi

Selvedin Avdić: Sedam strahova, red. Selma Spahić - (2021)
Ahmed

Mario Ćulum: Žiranti, red. Muhamed Bahonjić - (2021)
Gospodin Đuro

Alen Mešković: Ukulele Jam, red. Dino Mustafić - (2020)
Amidža, Muškarac 1

Dejan Dukovski: Bure baruta, red. Nina Nikolikj - (2018)
Dimitrije

Dragan Komadina: Ravna ploča, red. Lajla Kaikčija - (2018)
Svekar

William Shakespeare, Arthur Brooke: Romeo i Julija, red. Selma Spahić - (2018)
Monteki

Branislav Nušić: Gospođa ministarka, red. Slađana Kilibarda - (2015)
Ujka Vasa

Mate Matišić: Sinovi umiru prvi, red. Boban Skerlić - (2015)
Jusuf

Grupa autora & Aleksandar Pejaković: Aladin i čarobna lampa, red. Aleksandar Pejaković - (2014)
Glas magične kugle

Hasan Džafić & Lajla Kaikčija & Grupa autora: Gluha svadba, red. Lajla Kaikčija - (2014)

Romain Gary: Život je pred tobom, red. Lajla Kaikčija - (2013)
Jusuf Kadir

Miroslav Krleža - Gradimir Gojer: Put u raj, red. Gradimir Gojer - (2012)
Orlando

Autorstva

Mario Ćulum: Žiranti, red. Muhamed Bahonjić - (2021)
Režija
Adaptacija

(...)