Stalni vanjski saradnici

Mugdim Avdagić


glumac

Rođen je 1954. godine u Bosanskoj Krupi. Odrastao je u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za opštu književnost, scenske umjetnosti i bibliotekarstvo - studijska grupa "Gluma".

Po završetku studija, prvi profesionalni angažman ostvario je u tadašnjem Narodnom pozorištu Bosanske krajine u Banja Luci, 1980. godine, gdje je i diplomirao, tumačeći ulogu Esteban u predstavi Slavoluk Andreja Hinga u režiji Zvoneta Šedlbaurea. Godine 1981. prelazi u Bosansko narodno pozorište Zenica. Otada do danas, sve vrijeme, član je Glumačkog ansambla BNP-a. Tokom dvadeset i šest godina svog glumačkog angažmana u BNP-u Zenica, tumačio je stotinjak uloga u predstavama svih žanrova, radeći sa eminentnim domaćim i stranim rediteljima, među kojima su: Dušan Jovanović, Dino Mustafić, Gradimir Gojer, Željko Orešković, Ljubiša Georgievski, Jovica Pavić, Radoslav Dorić, Slobodan Stojanović, Zlatko Sviben, Sulejman Kupusović, Nina Kleflin i drugi. Najuspješnije glumačke kreacije ostvario je tumačeći slijedeće uloge: Vanek u predstavi Audijencija V. Havela u režiji Z. Ristovića, Bubi Baum u predstavi Čovjek na položaju F. Hadžića u režiji R. Dorića, Bandi Zavarko u predstavi Dupla ekspozicija L. Vegela - B. Pavićevićeve u režiji D. Jovanovića, Antihrist, Poznanik i I gost u predstavi Uvod u drugi život M. Kovača - J. Vlatkovićeve u režiji J. Pavića, Lulo u predstavi Velika rasprodaja S. Fetahagića u režiji G. Gojera, Obućar u predstavi Čudesna obućarka F. G. Lorke u režiji Z. Ristovića, G-din Martin u predstavi ]elava pjevačica E. Ionescoa u režiji Z. Ristovića, Tamničar u predstavi Derviš i smrt M. Selimovića - R. Marušića & S. Stojanovića u režiji S. Stojanovića, Žorž u predstavi Prljave ruke J. P. Sartrea u režiji D. Mustafića, Avdaga u predstavi Tvrđava M. Selimovića - R. Marušića & S. Stojanovića u režiji S. Stojanovića, Julio Tapon u predstavi Bard, A. Šoljana u režiji S. Stojanovića, Gospodin Van Daan u predstavi Dnevnik Ane Frank u režiji Ž. Mijatovića, Zijahbeg u predstavi Pomrčina krvi A. Muradbegovića u režiji L. Kaikčija, Ernest u predstavi Prskotine J. P. Forsberga u režiji J. P. Forsberga, Žiga u predstavi Komšiluk naglavačke N. Mitrovićeve u režiji N. Kleflin, Trgovac u predstavi Ljepotica i zvijer Ž. Hubača u režiji P. Štrpca, Pato Duli i Rey Duli u predstavi Kišna sonata Grupe autora u režiji kolektiva predstave, Ministar u predstavi Novi siroti mali hrčki G. Mihića u režiji G. Bulajića, Joakim u predstavi Nevakat D. Sušića - H. Džafića u režiji S. Kilibarda, Dedo u predstavi Opšta bolnica H. Bojčeva u režiji G. Bulajića. (Za glumačku kreaciju lika Lulo u predstavi Velika rasprodaja S. Fetahagića u režiji G. Gojera, dobio je nagradu za najbolju sporednu ulogu na Prvom festivalu komedije održanom u Zenici 1990. godine.)

Tokom svog dugogodišnjeg rada u BNP-u Zenica, osim glumačkih, povremeno je obavljao i poslove lektora. Učestvovao je u radu Dramskog studija BNP-a Zenica, kao predavač-nastavnik na predmetu Govor. U periodu od 2004. do 2005. godine bio je i direktor BNP-a. Mugdim Avdagić aktivno učestvuje i u kulturnim i umjetničkim zbivanjima izvan Pozorišta. Dugo godina bio je član Udruženja dramskih umjetnika Teatar Zenica i igrao u brojnim predstavama tog Udruženja, a često je, kao voditelj ili akter, učestvovao u programima brojnih kulturnih, političkih, vjerskih i drugih društvenih manifestacija u gradu.

Također, igrao je u brojnim televizijskim serijama (Odlikaši, Tale, Dani AVNOJ-a, Viza za budućnost, Crna hronika, Tata i zetovi, Lud, zbunjen normalan, Folitanti) i na filmovima (Zavičajne niti, Top je bio vreo i Venuto al mondo).

Igrao je i u više desetina radio-drama i drugih radio-emisija iz programa BM radija iz Zenice, učestvujući i u kreiranju istih - kao autor dramatizacija, adaptacija, režija, montaža...

U posljednjih nekoliko godina sarađuje sa JU Centar za kulturu i sport u Kaknju, gdje je režirao 7 predstava. Odnedavno, u spomenutoj Ustanovi obavlja funkciju umjetničkog rukovodioca Dramskog studija za djecu i omladinu.


He graduated in 1979 from the Faculty of Philosophy in Sarajevo, Department of Literature, Librarianship, Theatre Studies and Performing Arts. His first professional engagement after graduation was in the National Theatre Bosanska Krajina in Banja Luka. In 1981 he became a member of the ensemble of the Bosnian National Theatre in Zenica. Since then, he played roles in more than seventy plays of different genres. BNT has occasionally engaged him as a lector. In the period 2004 -2005 he performed the function of general manager of Bosnian National Theatre. Besides in theatre, he accomplished numerous acting creations on radio, television and film. He edited drama program and participated in creating numerous radio-drama forms as an associate on BM Radio in Zenica. He received awards for his artistic creations at theater festivals in Zenica, Doboj (B&H) and Zagreb (Croatia). Mugdim Avdagić received the Plaque of Zenica (with Faketa Salihbegović-Avdagić) for his contribution to development and promotion of theatre and film arts and affirmation of Zenica in the culture domain.Teatrografija

Uloge

Martin McDonagh: Sakati Billy sa Inišmana, red. Predrag Štrbac - (2020)
Džoni

Alen Mešković: Ukulele Jam, red. Dino Mustafić - (2020)
Mišo, Žuti, Slavko, Muškarac 2

Nedžib Smajlović: Čoek na dvije noge, red. Faketa Salihbegović-Avdagić - (2019)

Branislav Nušić: Gospođa ministarka, red. Slađana Kilibarda - (2015)
Sima Popović

Grupa autora & Aleksandar Pejaković: Aladin i čarobna lampa, red. Aleksandar Pejaković - (2014)
Sultan Budur

Ronald Harwood: Majstor, red. Dino Mustafić - (2013)
Nikita Fedorenko

Donald Lee Coburn: Partija remija, red. Faketa Salihbegović-Avdagić - (2013)
Martin
Izvođači songova

Romain Gary: Život je pred tobom, red. Lajla Kaikčija - (2013)
Ćamil

Haris Pašović: Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla, red. Haris Pašović - (2012)
(Filmski dio)

Miroslav Krleža - Gradimir Gojer: Put u raj, red. Gradimir Gojer - (2012)
Zastavnik Bandera

Autorstva

Nedžib Smajlović: Čoek na dvije noge, red. Faketa Salihbegović-Avdagić - (2019)
Izvršni producenti

Donald Lee Coburn: Partija remija, red. Faketa Salihbegović-Avdagić - (2013)
Izvršni producenti
Izbor scenografskih elemenata
Izbor kostima

(...)