Novosti

Čet, 1. 10. 2015.

U BNP-u potpisan Sporazum o partnerstvu i saradnji u realizaciji Internacionalnog festivala edukativnog teatra – IFET


Danas je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica potpisan sporazum o partnerstvu i saradnji u realizaciji i najavljen Internacionalni festival edukativnog teatra, koji će po prvi put biti održan u Zenici i Kaknju.

Dječija, omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Forum građana Zenica i JU za kulturu i obrazovanje Kakanj, nosioci su aktivnosti oko pripreme Internacionalnog festivala edukativnog teatra – IFET, koji će se od 15. do 18. oktobra odvijati u Zenici i Kaknju i to na nekoliko lokacija: BNP, Dom penzionera Zenica i Dom kulture Kakanj.

"Projekat za cilj ima podizanje svijesti o potrebi ravnopravnog participiranja u umjetnosti djece, mladih, osoba sa posebnim potrebama, kao i romske populacije u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori, putem edukativnih teatarskih formi i ostalih sadržaja koji se mogu ponuditi kao dodatni produkti izvođačkih umjetnosti, a sve uz poštivanje Deklaracije o pravima djece uz njegovanje dramskog stvaralaštva" istakao je na konferenciji za štampu Miroljub Mijatovć, rukovodilac Dječije, omladinske i lutkarske scene BNP-a.

Direktor BNP-a, Hazim Begagić, najavio je i ostale programske aktivnosti pozorišta za predstojeću sezonu, uz akcenat na edukaciju i pedagoški rad DOL scene koja u okviru svojih programskih aktivnosti realizira Festival, kao dio koncepta Teatra pozitivnih poruka. Ove sezone Dječija, omladinska i lutkarska scena obilježava 65 godina rada, produkcije predstava za djecu i mlade i  dramskog odgoja,  a što to je rezultiralo i značajnim projektima i priznanjima na međunarodnom nivou.

Predsjednik UG Forum građana Zenica, Tvrtko Milanović i direktor Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj, istakao je kako je zajednička relizacija Festivala nastavak dugogodišnje saradnje sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica i da će se saradnja na angažovanim projektima koji imaju za cilj edukaciju djece i mladih nastaviti i u budućnosti.

Realizacija projekta podrazumijeva dva segmenta:

Priprema i izvedba teatarskih predstava koje u sebi sadrže edukativnu i inkluzivnu komponentu (Gostovanje ansambla iz Slovenije sa predstavom „Izložba srca“, koja je realizirana sa osobama s poteškoćama u razvoju, a okupljenih oko organizacije Sonček – dvije izvedbe i to u Zenici i u Kaknju, gostovanje Centra za kulturu iz Tivta sa edukativnom predstavom „Pazi, zebra!“, izvedba predstave Foruma građana Zenica, BNP-a i firme EKOPAK Sarajevo „Reciklaža nije gnjavaža!“, gostovanje predstave JU za kulturu i obrazovanje Kakanj, UG „Romalen“ i World Vision-a realizirane sa romskom populacijom „Sretna škola“, izvedba performansa Razvojne edukativne grupe i BNP-a Zenica „Navijači“ i  izvedbe predstava „Pingvin“ i „Kamenje“ Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica). Unutar prvog segmenta planirano je održavanje predstava koje se na edukativan način obraćaju djeci i mladima, otkrivajući nove, alternativne načine učenja, segmentiranja pojedinačnih tema i pokušaja analize problema koji se u njima tretira.

Drugi dio predstavlja Konferencija na temu: IZAZOVI PARTNERSTVA IZMEĐU JAVNIH UPRAVA I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA – PROBLEMATIKA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA“, na kojoj će učešće uzeti ministri iz nekoliko ministarstava, njihovi pomoćnici, predstavnici NVO sektora, gosti iz Slovenije i predstavnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.