Arhiva

2006.


V festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2006.

Selektorica: Radmila Preininger, direktorica Festivala

Žiri: Srđan Vukadinović, Tatjana Feher, Šefika Korkut-Šunje, Miljko Šindić

 

Predstave izvedene u okviru Takmičarskog programa

 1. Meša Selimović – Nebojša Bradić: DERVIŠ I SMRT
  Režija: Nebojša Bradić
  KRUŠEVAČKO POZORIŠTE, KRUŠEVAC (SRBIJA I CRNA GORA)
 2. Ljubica Ostojić: NEVJESTA OD KIŠE
  Režija: Dubravka Zrnčić-Kulenović
  SARAJEVSKI RATNI TEATAR «SARTR» SARAJEVO
 3. Sulejman Kupusović: ŽENSKI TURBOFOLK BEND
  Režija: Sulejman Kupusović
  KAMERNI TEATAR 55, SARAJEVO
 4. Gojko Banović – Željko Stjepanović: PETAR KOČIĆ
  Režija: Jovica Pavić
  NARODNO POZORIŠTE REPUBLIKE SRPSKE, BANJA LUKA
 5. Almir Bašović: RE: PINOKIO
  Režija: Tanja Miletić-Oručević
  DETSKI TEATARSKI CENTAR, SKOPJE (MAKEDONIJA)
 6. Amir Bukvić: DJECA SA CNN-A
  Režija: Aida Bukvić
  POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO
 7. Enver Čolaković – Sulejman Kupusović: LEGENDA O ALI-PAŠI
  Režija: Sulejman Kupusović
  NARODNO POZORIŠTE U SARAJEVU
 8. Velimir Stojanović: NIJE ČOVJEK KO NE UMRE
  Režija: Goran Bulajić
  KRALJEVSKO POZORIŠTE «ZETSKI DOM», CETINJE (SRBIJA I CRNA GORA)
 9. Dževad Karahasan: PRIKAZANJE
  Režija: Vlado Kerošević
  TEATAR KABARE, TUZLA

 

Dodijeljene nagrade

 • Nagrada za najbolji izvedeni bosanskohercegovački dramski tekst - Dževad Karahasan za tekst Prikazanje (Teatar ''Kabare'' Tuzla)
 • Nagrada za najbolju dramaturšku obradu ili preradu (dramatizaciju, adaptaciju) - Sulejman Kupusović za dramatizaciju romana Legenda o Ali-paši Envera Čolakovića (Narodno pozorište u Sarajevu); Željko Stjepanović za dramatizaciju teksta Petar Kočić Gojka Banovića (arodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka)
 • Glavna nagrada Festivala za najbolju predstavu u cjelini - Legenda o Ali-paši (Narodno pozorište u Sarajevu)
 • Nagrada za najbolju režiju - Sulejman Kupusović za režiju predstave Legenda o Ali-paši (Narodno pozorište u Sarajevu)
 • Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje (za najboljeg glumca i za najbolju glumicu) - Gordana Boban za ulogu Suzane u predstavi Ženski turbofolk bend (Kamerni teatar 55, Sarajevo); Vojin Ćetković za ulogu Hasana u predstavi Derviš i Smrt (Kruševačko pozorište); Adnan Hasković za ulogu Alije Lepira u predstavi Legenda o Ali-paši (Narodno pozorište u Sarajevu)
 • Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca / glumice - Semir Krivić za ulogu Dine u predstavi Djeca sa CNN-a (Pozorište mladih, Sarajevo); Mario Drmać za ulogu Hadživata u predstavi Legenda o Ali-paši (Narodnopozorište u Sarajevu); Dejan Zorić za ulogu Petra Kočića, mlađeg u predstavi Petar Kočić (Narodno pozorišteRepublike Srpske Banja Luka); Emina Goletić za ulogu Anice u predstavi Prikazanje (Teatar ''Kabare'' Tuzla)
 • Nagrada za najbolje likovno oblikovanje predstave (scenografiju ili kostimografiju) - Geroslav Zarić za scenografiju u predstavi Derviš i smrt (Kruševačko pozorište); Marijela Margeta za scenografiju u predstavi Legenda o Ali-paši (Narodno pozorište u Sarajevu); Amela Vilić za kostimografiju u predstavi Legenda o Ali-paši (Narodno pozorište u Sarajevu)
 • Nagrada za najbolju scensku muziku - Asim Horozić za muziku u predstavi Legenda o Ali-paši (Narodno pozorište u Sarajevu)
 • Nagrada za najbolji scenski pokret – Ansambl predstave Nevjesta od kiše (Sarajevski ratni teatar “SARTR” – Sarajevo)
 • Specijalna nagrada za scenski govor - Glumački ansambl predstave Petar Kočić (Narodno pozorište Republike Srpske Banja Lzuka)
 • Specijalna nagrada za partnersku igru - Ansambl predstave Nije čovjek ko ne umre (Kraljevsko pozorište «Zetski dom» Cetinje)
 • Specijalna nagrada za kolektivnu igru - Ansambl predstave Prikazanje (Teatar ''Kabare'' Tuzla)

Specijalna nagrada "Adem Ćejvan", dugogodišnjem, zaslužnom i uglednom bosanskohercegovačkom glumcu / glumici koju dodjeljuje Organizacioni odbor Festivala - Šefika Korkut-Šunje.