Iz programske knjižice predstave

William Shakespeare je rekao: “Teatar je ogledalo stvarnosti.”

Antonen Arto je rekao: “Stvarnost je ogledalo teatra.”

Ako se u teatru pojavljuju glumci, onda je logično, da se i u stvarnosti

pojavljuju glumci.

Naša stvarnost je teatar u kojem svi mi imamo i igramo svoje uloge.

Aristotel je rekao: “Teatar čine Vrijeme, Prostor i Radnja.”

Ali i naš život čine Vrijeme, Prostor i Radnja.

Naša stvarnost je veliki teatar.

Miroslav Krleža je rekao: “Gluma postoji sama za sebe. Može se

upotrebljavati u teatru, na filmu i televiziji, ali se može

upotrebljavati i u stvarnosti.”

Naša stvarnost, naš život je proizvodnja i igra javnih i ličnih uloga.