RIJEČ REDITELJA

Bliska budućnost.

Nakon petog svjetskog rata u jednom zabačenom dijelu Bosne i Hercegovine ljudi čekaju pomoć. Sprema se djelidba. Samo ako omogućimo da se u mišljenju o Bosancima i Hercegovcima pokaže sam predmet mišljenja imat ćemo jasniju percepciju ko su Bosanci. Kakav je to narod? U skladu sa tim shvatanjem stoji i naš poziv publici da se usmjeri „ka samim stvarima!“. Materijale za fundamentalni opis „samih stvari“ nalazimo u komadu Djelidba. Esenciju o tom narodu ne možemo dobiti kao rezultat empirijskog israživanja. To mora biti poetski čin koji predmetu mišljenja ne dodaje ništa novo, već mu omogućuje da se on pokaže u našoj svijesti u svom suštinskom obliku.

Aleš Kurt