O DRAMSKOM TEKSTU GAZI HUSREV-BEŽE ILI: BUKAGIJE

Iz samog naslova komada jasno je da su u njemu tematizirani događaji iz života Gazi Husrev-bega, plemića bosanskohercegovačkog porijekla, koji je, uz dva kraća prekida, bio namjesnik otomanske imperije u Bosni u periodu od 1521. do 1541. godine, čovjeka koji je bio izuzetan vojni strateg, i koji je, po mišljenju stručnjaka, jedan od najznačajnijih bosanskih vladara, ktitor i neimar koji je bitno uticao na sveukupni razvoj Bosne i Hercegovine, a naročito grada Sarajeva. Ipak, Latić nije „upao u zamku“ pisanja hvalospjeva čovjeku koji je po mnogočemu „ušao u legendu“ i postao paradigma „idealnog vladara“; njegov dramski tekst na idejnom planu nije opterećen ideološkim balastom, koji uvijek ide nauštrb umjetničke vrijednosti. (...) Čak i najpovršnija analiza prosedea Latićevog dramskog teksta otkriva nam apsolutnu prevagu fikcije u odnosu na stvarne historijske događaje, svjedoči nam da je u njemu „govor mašte“ nadređen „govoru činjenica“, što naglašava i sam autor u uvodnim didaskalijama, nedvosmisleno kazavši da su većina likova i događaja izmišljeni.

Pažljivim odabirom i kombiniranjem fikcije i fakcije i njihovom umjetničkom obradom Latić je historijskim tokovima i njihovim sudionicima dao širi krug univerzalnih značenja, utisak općih istina koje nadilaze vrijeme o kojem drama govori. Historijske događaje i ličnosti Latić je vješto upotrijebio u funkciji oslikavanja ljudskih osobina i oblika društvenih ponašanja, svojstvenih i prošlosti i sadašnjosti. (...) Posebna vrijednost dramskog teksta Gazi Husrev-beže ili: Bukagije je jezik kojim govore likovi. Bilo da se radi o dijalozima ili monolozima, koji se realiziraju na uobičajen način ili odlomcima dramskih stihova, jezik Latićevih likova zadivljuje količinom i kvalitetom stilskih figura, ljepotom izraza i, konačno, bogatstvom vokabulara koji, bez obzira na obilje arhaizama, turcizama i arabizama, jednostavno – impresionira.

Hasan Džafić

(odlomci iz teksta Fikcija i fakcija u drami intrige, objavljenog u programskoj knjižici predstave)