Sub, 6. 6. 2020. - 19.30

Tanja Šljivar:

Kao i sve slobodne djevojke

Režija: Lajla Kaikčija

Scensko čitanje dramskog teksta


Lica

Ana: LANA DELIĆ

Ena: SNEŽANA VIDOVIĆ

Ina: ADNA HASANIĆ

Ona: ANĐELA ILIĆ

Una: SELMA MEHANOVIĆ

Lea: URANELA AGIĆ

Mia: SABINA KULENOVIĆ