Bosansko narodno pozorište Zenica

Inspicijenti

Sabina Glogovac

/ inspicijentica /

Rođena je u Zenici, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica zaposlena je od 1994. godine, na radnom mjestu inspicijent. Tokom 13 godina rada u BNP-u, obavljajući poslove inspicijenta i suflera, učestvovala je u pripremanjima više od 40 predstava u svim produkcijskim segmentima BNP-a Zenica, sarađujući sa istaknutim domaćim i stranim rediteljima (S. Stojanović, G. Gojer, D. Mustafić, Ž. Mijatović, L. Kaikčija, M. H. Nametak, S. Kupusović, N. Kleflin, P.…

Abidin Čolaković

/ inspicijent /

Rođen je 1982. godine u Zenici, gdje je zvršio osnovnu, srednju medicinsku i muzičku školu, te Filozofski fakultet. Angažmane u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počeo je dobivati tokom studija, prvo kao saradnik reditelja za scensku muziku, a potom i kao glumac. Kao saradnik za muziku učestvovao je u pripremi dvanaest, a glumačke angažmane ostvario je u četiri predstave. Za glumačko ostvarenje u jednoj od njih, tumačenje uloge Nijemog svirača u predstavi Prokleta avlija, nagrađen je…